Normal_oudereren_oma_ziekenhuis_bed_patient

Om ook voor de toekomst iedereen de noodzakelijke zorg en behandeling te kunnen blijven geven, moeten specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters kunnen worden betaald via de Zorgverzekeringswet. Dat zegt de beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde Verenso.

Door de invoering van de nieuwe wet Langdurige Zorg als opvolger van de AWBZ en het gelijktijdig afbouwen van de intramurale voorzieningen voor langdurige zorg, zullen er meer mensen met zeer complexe zorgvragen thuis blijven wonen. Deze mensen hebben recht op de specialistische zorg en behandeling die ze anders ook in de zorginstellingen zouden krijgen. Specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters kunnen met hun expertise de huisarts ondersteunen in die complexe zorg en behandeling thuis, zoals ze dat nu ook al in beperkte mate doen met financiering vanuit de AWBZ. Deze visie van de Verenso wordt gedeeld met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de brancheorganisatie voor zorgondernemers (ActiZ).

Met de nieuwe Wet Langdurige Zorg is het des te dringender geworden dat de specialist ouderengeneeskunde zich samen met de huisarts kan begeven in de eerste lijn. De huisarts blijft de regie voeren in de eerste lijn. Ouderen met complexe ziektebeelden hebben echter specialistische ouderengeneeskundige zorg nodig in aanvulling op de reguliere huisartsen geneeskundige zorg. Volgens de LHV moet deze groep een beroep kunnen doen op de specifieke deskundigheid van de specialist ouderengeneeskunde en sociaal geriater. Dat zijn de aangewezen artsen om deze zorg te leveren. Sociaal geriaters werken al jaren ambulant en ondersteunen daarmee de GGZ en huisartsen bij psychogeriatrische vraagstukken. De specialist ouderengeneeskunde, vroeger binnen de muren als verpleeghuisarts werkzaam van het verpleeghuis, is inmiddels ook beschikbaar als consulent van de huisarts en behandelaar voor ernstig beperkte ouderen en chronisch zieken in de thuissituatie. Huisartsen geven hiermee geen zorg uit handen, maar versterken het reguliere aanbod met een in ouderengeneeskunde gespecialiseerde collega.

Verenso wil het belang benadrukken van goede samenwerkingsmogelijkheden tussen huisartsen, sociaal geriaters en specialisten ouderengeneeskunde. Zowel Verenso als de Landelijke Huisartsen Vereniging zien deze samenwerking als essentieel om de kwaliteit van zorg voor de meest kwetsbare patiënten in onze samenleving goed en betaalbaar vorm te geven. De overheid introduceert een totaal nieuwe aanpak voor de ouderenzorg. Meer thuis en met een sterker beroep op het netwerk rond de patiënt. De professionele zorg zoals die jarenlang binnen het verpleeghuis is aangeboden, zal nu flexibel en afgestemd op de behoefte van de patiënt worden geboden op alle plaatsen waar de patiënt verblijft. Het is van belang voor een verantwoorde behandeling van kwetsbare ouderen in de thuissituatie en voor een verantwoorde kwaliteit van zorg dat de specialist ouderengeneeskunde en de sociaal geriater samen met huisarts, paramedici en thuiszorg deze taken kunnen oppakken.

© Nationale Zorggids