Normal_thuiszorg_bejaarde_oudere

Brancheorganisatie Actiz en de vakbonden CNV Publieke Zaak, NU '91 en FBZ dienen vandaag hun plan in voor de sector verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (vvt) bij de ministeries van Volksgezondheid en Sociale Zaken. In het plan staan voorstellen om de maatregelen van het kabinet voor de vvt-sector zo goed mogelijk op te vangen en  grootschalige ontslagen te voorkomen. Dit meldt Skipr.

Actiz en de vakbonden verwachten dat de hervormingen in de ouderenzorg zullen leiden tot het verlies van tienduizenden banen. In het sectorplan stellen zijn voor om medewerkers zoveel mogelijk te behouden door ze om- of bij te scholen. Waar dat niet mogelijk is willen zij werknemers helpen om in een andere sector een baan te vinden.

De kosten van het plan komen neer op 130 miljoen euro. De branche zelf is bereid daarvan de helft bij te dragen. Actiz noemt het sectorplan een belangrijk onderdeel van het werkgelegenheidsplan dat de organisatie in oktober samen met de vakbonden opstelde. “Alle onderdelen van dit plan, waaronder ook de nieuwe cao-vvt, moeten samen de effecten van de kabinetsplannen dempen,” zegt Actiz.

Naast het sectorplan willen de organisaties ook op andere manieren de werkgelegenheid veiligstellen. Eerder werd al de mogelijkheid van ' dienstencheques' geopperd zoals deze in België zijn ingevoerd. De dienstencheque is een gesubsidieerde coupon waarmee een cliënt zelf zorg zoasl huishoudelijke hulp kan inkopen. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is ook een onderdeel van het plan. In de nieuwe cao-vvt staan bovendien afspraken over een gezamenlijke agenda met alle vakbonden over de problematiek in de Wmo.

© Nationale Zorggids