Normal_witte-bergen-ijhorst-woningbrand

In 2013 zijn er 52 doden gevallen door brand in een woning of bedrijfspand. Dat is veel meer dan het gemiddelde van 43 brandslachtoffers in voorgaande jaren. Een kwart van de dodelijke slachtoffers was ouder dan 65. Dit blijkt uit tellingen van Brandweer Nederland, zo meldt BN DeStem. 

Een verklaring voor de stijging heeft de brandweer nog niet. Nader onderzoek naar fatale woningbranden in 2013 moet uitsluitsel bieden. De resultaten worden in het voorjaar verwacht.

Volgens René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, is het opvallend hoeveel branden ontstaan door koken of frituren. Hierbij zijn in het afgelopen jaar zeker acht doden gevallen. Ook opvallend is het hoge aantal ouderen onder de dodelijke slachtoffers. Het is een toenemende zorg van de brandweer, mede door de vergrijzing en het overheidsbeleid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Brandweer Nederland heeft berekend dat het aantal doden door brand als gevolg van de vergrijzing tot 2030 zal stijgen met dertien procent en onder ouderen met zestig procent. In combinatie met het langer zelfstandig wonen wordt dit respectievelijk negentien en zelfs tachtig procent.

Een verband tussen het aandeel branden door koken of frituren en het hoge aantal oudere brandslachtoffers is er volgens Hagen niet. Ouderen worden weliswaar vergeetachtiger, maar het is niet zo dat ze vaker dan andere leeftijdsgroepen brand veroorzaken door een pan op het vuur te laten staan. Wel zijn vergeetachtigheid, desoriëntatie en slecht ter been oorzaken waardoor ouderen in geval van brand niet snel genoeg weg kunnen komen.

© Nationale Zorggids