Normal_mannen_blij

Het hebben van werk blijkt goed te zijn voor het welzijn van mensen. Dat is aangetoond in een Fins onderzoek, waaruit naar voren komt dat langdurige werkloosheid met name bij mannen leidt tot snellere veroudering. Dat meldt Managers Online.

Onderzoekers van het Imperial College in Londen en de Finse Universiteit van Oulu ontdekten dat mannen bij langdurige werkloosheid sneller verouderen. De veroudering werd bepaald door het meten van de lengte van telomeren. Telomeren zijn structuren die aan het einde van de chromosomen liggen en de genetische code beschermen tegen beschadiging. Met de leeftijd worden de telomeren korter. Dit proces zou bij mannen worden versneld door langdurige werkloosheid.

De onderzoekers bestudeerden het DNA van 5.620 mannen en vrouwen, allen geboren in 1966. De telomeren werden gemeten in bloedstalen die in 1997 werden afgenomen, op het moment dat de deelnemers aan het onderzoek 31 jaar oud waren. Bij mannen die in de periode voorafgaand aan het onderzoek meer dan twee jaar werkloos waren, werden twee keer vaker korte telomeren gemeten dan bij mannen die hadden gewerkt. Andere sociale, biologische en gedragsmatige factoren werden zodanig verrekend dat ze konden worden uitgesloten als oorzaak van de snellere veroudering.

De snellere veroudering door werkloosheid werd niet waargenomen bij vrouwen. Mogelijk hebben de taken binnen een gezin in dit geval een beschermend effect. Ook werd bij de vrouwen in het onderzoek in die periode minder werkloosheid geregistreerd.

Behalve voordelig voor de gezondheid is werken ook belangrijk voor het psychisch welzijn. Antoon Vandevelde is filosoof, econoom en hoogleraar aan de Katholieke Universiteit in Leuven en onderschrijft het positieve effect van werken. Volgens hem levert professionele arbeid structuur en sociale contacten op die belangrijk zijn voor een geluksgevoel. Het krijgen van ontslag zou vooral voor mannen van middelbare leeftijd en voor hoger opgeleiden moeilijk te verteren zijn; zelfs als de reden van een ontslag puur economisch is, wordt het veelal ervaren als afdanking.

© Nationale Zorggids