Normal_aangepaste_woning

In de komende acht jaar is er een tekort van 40.000 tot 80.000 geschikte woningen voor de ouderen, gehandicapten en psychiatrisch patiënten die door bezuinigingen niet in een tehuis opgenomen kunnen worden. Ondanks fysieke en geestelijke beperkingen zullen zij zelfstandig moeten wonen, maar er zijn voor hen te weinig geschikte huizen. Dat meldt het NRC.

Dit staat in een advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI), dat vanmiddag wordt aangeboden aan minister Stef Blok (Wonen) en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS). Het advies is opgesteld op verzoek van het kabinet dat de bezuinigingen op de langdurige zorg tot een van zijn belangrijkste opdrachten rekent.

De komende vijf jaar krijgen jaarlijks meer dan 10.000 ouderen, 1.300 gehandicapten en 800 psychiatrisch patiënten geen toegang meer tot een instelling zoals een verpleeghuis of psychiatrische instelling. Dat zijn mensen met een 'lichte' beperking die bijvoorbeeld moeilijk traplopen, vergeetachtig zijn of een laag iq hebben. Tot en met 2013 kregen ze wel een plek in een instelling maar zij moeten voortaan zelfstandig blijven wonen.

Naar verwachting zal tachtig procent van hen het eigen (huur)huis moeten laten aanpassen of verhuizen naar een geschikt huis. Hiervan zijn er volgens de RLI dus veel te weinig. Voor ouderen zullen met name gelijkvloerse woningen nodig zijn, woningen met een lift en gezamenlijke wooncomplexen.

© Nationale Zorggids