Normal_hartstichting

Het percentage mensen dat overlijdt aan hart- en vaatziekten is de afgelopen vijftig jaar gehalveerd. Vijftig jaar geleden overleed een op de twee Nederlanders aan een hartinfarct of beroerte, nu is dat één op de vier. Dat meldt de Telegraaf.

Door de grotere overlevingskans is de groep patiënten met een chronische hart- of vaatziekte, zoals hartfalen, wel toegenomen. De Hartstichting wil dat het aantal mensen dat overlijdt aan hartziekten in 2025 wordt teruggebracht tot maximaal een op de vijf. Dit is mogelijk door het eerder opsporen van deze ziekten, het meer op maat behandelen en investeren in onderzoek naar genezing.

De daling in sterfte aan hart- en vaatziekten kan onder meer verklaard worden door een forse daling van het aantal rokers in de jaren tachtig, het verwijderen van transvetten uit voedingsmiddelen in de jaren negentig en meer aandacht voor een gezondere levensstijl. Andere oorzaken zijn de ontwikkeling van medicijnen zoals de cholesterol- en bloeddrukverlagers en betere behandelmethoden, zoals het dotteren na een hartinfarct.

© Nationale Zorggids