Normal_oudere_bejaard_eenzaam

Lichamelijke klachten waarvoor geen verklaring kan worden gevonden, worden bij ouderen al snel verward met andere klachten waarvoor wel een lichamelijke verklaring is en met depressies. Psychiater Peter Hilderink pleit in zijn promotieonderzoek voor een betere diagnostiek door een multidisciplinaire aanpak. Dat meldt Medical Facts.

Hilderinks onderzoek komt voort uit ervaringen in de klinische praktijk. De kennis die er is over Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) is nagenoeg volledig gebaseerd op onderzoek bij jongere volwassenen. In Nijmegen is een polikliniek opgericht voor onderzoek en behandeling van zulke klachten bij ouderen.

In een steekproef onder 37 patiënten van de polikliniek ontdekte Hilderink dat pijn de meest voorkomende klacht was, vaak in combinatie met psychische klachten. Vervolgens onderzocht hij een groep van 2028 ouderen tussen de 55 en 85 jaar, waarbij hij naging of chronische pijn de kans op een depressie vergroot, of andersom. Dat eerste bleek inderdaad het geval te zijn. Mensen met chronische pijn hebben meer kans om een depressie te ontwikkelen dan mensen zonder chronische pijn. Het omgekeerde kon niet worden aangetoond: een chronische depressie leidt niet tot een grotere kans op pijnklachten.

Hilderink concludeert dat SOLK ook op oudere leeftijd voorkomen, maar dat de klinische presentatie en herkenning wordt gecompliceerd door de intensieve samenhang met depressies en klachten waarvoor wel een lichamelijke verklaring is. Een multidisciplinaire diagnostische aanpak kan daarom volgens hem waardevol zijn. Verder onderzoek moet aantonen of een dergelijke aanpak ook kostenbesparend is.

© Nationale Zorggids