Logo_download

Onderzoek toont aan dat mensen met gehoorverlies vaker lijden aan depressies. Hoe erger het gehoorverlies, hoe zwaarder de depressie van de patiënten. Amerikaanse onderzoekers van het National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD) onderzochten voor deze studie 18.000 Amerikanen. Dit meldt website 50plus.

Deelnemers met een uitstekend gehoor hadden de minste depressieve symptomen, maar 4,9 procent was depressief. Mensen met een goed gehoor had al meer last, van hen had 7,1 procent een depressie. Terwijl 11,4 procent van de deelnemers met gehoorproblemen depressieve symptomen vertoonde. Bij de vrouwelijke deelnemers kwam daarnaast depressie vaker voor dan bij de mannelijke deelnemers. 
 
Het onderzoek gaf daarnaast een direct verband aan tussen de mate van het gehoorverlies en de zwaarte van de depressie. Met uitzondering van dove mensen, geldt dat hoe erger het gehoorverlies, hoe zwaarder de depressie. De onderzoekers denken dat dove mensen minder last hebben van depressies omdat zij mogelijk gewend zijn aan een leven waarin communicatie en daardoor sociale bezigheden lastiger zijn. 
 
Alle deelnemers vulden voor het onderzoek een enquête in. Gehoorverlies werd door de jongere deelnemers zelf aangegeven, terwijl de 70-plussers een gehoortest kregen. Alle deelnemers waren 18 jaar en ouder. Het onderzoek geeft geen uitsluitsel over de mogelijkheid of gehoorverlies de oorzaak is van de depressieve symptomen. 
 
© Nationale Zorggids