Normal_normal_mantelzorg_mantelzorger_ouderen_vgz_youtube_still

Mantelzorgers verwachten van gemeenten dat ze zich intensief gaan inzetten voor de mantelzorg. Zo hopen zij dat de gemeente iets gaat doen aan de steeds groter wordende druk op mantelzorgers en dat zij meer zullen worden betrokken bij de toewijzing van zorg aan degene die zij ondersteunen. Dit blijkt uit een peiling van de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg Mezzo.

Een opvallend resultaat uit de peiling is dat 89 procent van de ondervraagde mantelzorgers aangeeft te zullen gaan stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Dat is ruim boven de verwachte landelijke opkomst van de stemgerechtigden. Van de 454 respondenten laat 67 procent het thema mantelzorg sterk meewegen in zijn stemkeuze.

Slechts 16 procent van de ondervraagden blijkt tevreden over de aandacht van de Wmo-consulent voor de positie van de mantelzorger. 36 procent is ontevreden en 38 procent geeft aan geen contact te hebben gehad met het Wmo-loket. Degenen die wel tevreden zijn blijken vrijwel allemaal ook goed te spreken over de aandacht voor en ondersteuning aan mantelzorgers in hun gemeente. De werkwijze van het Wmo-loket wordt door mantelzorgers gezien als een visitekaartje voor het gemeentelijk beleid op het thema mantelzorg.

Volgens Mezzo moeten mantelzorgers, via het Wmo-loket, betrokken worden bij de toewijzing van zorg in het zogenoemde keukentafelgesprek. In dat gesprek moet niet alleen aan de orde komen wat mantelzorgers kunnen doen, maar ook welke ondersteuning zij nodig hebben om de zorg voor iemand te kunnen inpassen in het eigen leven en vol te houden.

In Nederland zijn er 3,5 miljoen mensen die mantelzorg bieden aan een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste. 2,6 miljoen van hen verlenen intensieve en/of langdurige hulp. Volgens Mezzo zijn 450.000 mantelzorgers overbelast als gevolg van hun mantelzorgtaken.

© Nationale Zorggids