Logo_dalfsen

De wethouders Wmo van de gemeenten Dalfsen, Staphorst en Zwartewaterland hebben op donderdag 6 maart 2014 een contract afgesloten met leverancier RSR uit Nieuwleusen voor het verstrekken van hulpmiddelen voor een periode van vier jaar. Voor de inkoop van hulpmiddelen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning werd een aanbestedingstraject gestart. Dat meldt de gemeente Dalfsen in een persbericht.

Door meerdere leveranciers werden offertes ingediend. Bij de beoordeling van de offertes kwam RSR als voordeligste uit de bus. Bepalend voor de kwaliteit was het toepassen van de principes van De Kanteling (de nieuwe manier van werken in de Wmo), de communicatie en de lokale vestiging. Bij de aanbesteding waren de Wmo-raden van de drie gemeenten betrokken.

De wethouders geven aan zeer content te zijn met RSR: 'In het kader van de Wmo verstrekken we hulpmiddelen – zoals scootmobiels – na een indicatie. Deze hulpmiddelen kopen wij in bij een leverancier. Gelet op de ontwikkelingen binnen de Wmo kijken we ook meer naar de eigen verantwoordelijkheid waaronder het zelf aanschaffen van hulpmiddelen. Hiervoor heeft RSR een breed assortiment beschikbaar in haar vestiging in Nieuwleusen. We zijn er dan ook van overtuigd dat we in RSR een goede partner hebben gevonden voor de komende jaren.'

© Nationale Zorggids