Normal_verpleegkundige

De wijkverpleegkundige krijgt haar centrale positie terug in de zorg voor mensen thuis. De overheid  wil dat de zorg voor ouderen en mensen met een chronische ziekte weer, net zoals vroeger, 'in de buurt' wordt geregeld. Wat de taken worden van een wijkverpleegkundige moet zich in de praktijk nog uitkristalliseren, zo blijkt uit een publicatie van het Nederlands Instituut voor de Gezondheidszorg (NIVEL).

Wel staat vast dat de wijkverpleegkundigen meer 'regelruimte' zullen krijgen: zij moeten kunnen bepalen welke zorg een cliënt nodig heeft en hoeveel. Vanaf 2015 zal de zorg door wijkverpleegkundigen worden betaald vanuit de Zorgverzekeringswet en gaan wijkverpleegkundigen deze indicaties weer zelf stellen.

Samen met de huisarts zullen wijkverpleegkundigen de toegang vormen tot de professionele zorg. Hierdoor worden zij de schakel tussen mensen die zorg nodig hebben en zorgaanbieders. Verder zullen de wijkverpleegkundigen onderdeel uitmaken in de multidisciplinaire sociale wijkteams, die op dit moment door de gemeenten worden opgezet. Hierin krijgen preventie en het stimuleren van zelfredzaamheid bij zorgvragers extra aandacht.

Volgens NIVEL-programmaleider Anneke Francke is er een goede opleiding nodig voor de wijkverpleegkundigen. 'Meer dan ooit moeten wijkverpleegkundigen samenwerken met andere disciplines. Ook de aandacht voor ondersteuning van zelfmanagement en de mogelijkheden van ICT zijn nieuw. Het is daarom goed dat er een nieuw opleidingsprofiel voor de HBOV-opleiding komt. Maar ook de huidige generatie wijkverpleegkundigen moet toegerust zijn voor de zorg van de toekomst. Daarvoor zijn gerichte bijscholingen over bijvoorbeeld samenwerken, zelfmanagementondersteuning en eHealth belangrijk', aldus Francke.

© Nationale Zorggids