Logo van Het Landelijk Platform GGz

Het Landelijk Platform GGz roept samen met 5 PG-organisaties de politiek op om de bezuinigingen op begeleiding voor mensen met een extramurale AWBZ-indicatie het eerste jaar niet door te voeren. Ook willen ze dat de politiek kijkt of deze mensen niet alsnog onder de Wet Langdurige Zorg ondergebracht kunnen worden. Dit meldt GGZ Nieuws.  

Veel mensen met een extramurale AWBZ-indicatie met begeleiding hebben hun zorg momenteel via een Persoons Gebonden Budget (PGB) geregeld. Per 2015 moeten deze mensen echter voor hun zorg een beroep doen op de Wmo of Jeugdwet.
 
De budgetten voor de Wmo en Jeugdwet zijn sterk gekort en het Landelijk Platform GGz is bang dat met name de mensen met extramurale AWBZ met begeleiding hier een harde klap van gaan krijgen. Het gaat hier bijvoorbeeld over mensen die thuiswonen terwijl ze een ernstige psychiatrische aandoening, lichamelijke of verstandelijke beperking hebben, of ouderen met respijtzorg. 
 
Daarnaast doen de partijen een oproep aan de fractievoorzitters van de politieke partijen om te bekijken of mensen die thuiswonen met een extramurale indicatie niet beter onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) kunnen vallen inplaats van onder de Wmo of Jeugdwet. 
 
De partijen stellen voor om de bezuinigingen een jaar uit te stellen en de terugkeermogelijkheid naar de WLZ te heroverwegen zodat de gemeenten meer tijd hebben om een passende oplossing te realiseren. Er bestaat momenteel nog erg veel onduidelijkheid, vinden zij, en met hun voorstel kan de bestaande vorm van begeleiding zoveel mogelijk doorgaan. Daarnaast stellen de partijen voor aan de politiek dat indien de WLZ uitgesteld wordt de transitie van de intramurale ggz eveneens later gebeurt. Op die manier hopen de PG-partijen het het Landelijk Platform GGz te voorkomen dat cliënten meerdere keren tussen stelsel heen en weer geschoven gaan worden. 
 
© Nationale Zorggids