Normal_mantelzorg_mantelzorger_ouderen_vgz_youtube_still

Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, pleit voor het wettelijk regelen van de positie en ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers in de Wet langdurige zorg. Dit punt wordt vandaag naar voren gebracht tijdens de hoorzitting over de Wet langdurige zorg, zo meldt Mezzo in een persbericht.

De vereniging vindt dat mantelzorg niet verplicht mag worden gesteld en dat er meer duidelijkheid moet komen over waar mantelzorgers en cliënten straks terecht kunnen met vragen over zorg en ondersteuning. Mezzo vindt het een positieve ontwikkeling dat mantelzorgers en zorgvrijwilligers worden  betrokken bij het maken van een zorgplan, maar in het huidige voorstel wordt er te lichtzinnig gedacht over de mate van betrokkenheid. Mezzo wil dat de mate van betrokkenheid op een heldere manier in de wet wordt vastgelegd, evenals de ondersteuning van de mantelzorger.

In de nieuwe situatie hebben mensen nog steeds te maken met drie zorgwetten: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor veel mantelzorgers is het niet helder waar ze concreet terecht kunnen als de zorgvrager vanuit verschillende wetten zorg ontvangt. Het gevaar dat mantelzorgers van het ene loket naar het andere zullen worden gestuurd, is reëel. Mezzo zegt hier nu al signalen over te ontvangen, terwijl de nieuwe wetten nog niet eens zijn ingevoerd.

In Nederland zijn er 2,6 miljoen mantelzorgers die intensieve en/of langdurige hulp verlenen. Iemand met mantelzorgtaken zorgt minstens acht uur per week en/of voor een periode van minimaal drie maanden voor een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste. Daarnaast zijn er 420.000 vrijwilligers actief in de zorg, die naar schatting 34.500 hulpbehoevenden en mantelzorgers bijstaan. Verder wordt 80 procent van de zorg thuis onbetaald gegeven.

© Nationale Zorggids