Normal_normal_geld_briefjes_munten__-c_-euro_coins_and_banknotes

(Novum) - Het kabinet voert de huishoudentoeslag voorlopig niet in. Er zijn problemen aan het licht gekomen waardoor invoering van de toeslag in zijn huidige vorm niet mogelijk is. Invoering voor 2015 lukt daarom niet, schrijven minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) en staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes (VVD) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor de periode na 2015 verkent het kabinet of een 'alternatieve vormgeving' van de huishoudentoeslag haalbaar is en worden tevens andere opties verkend om het toeslagenstelsel te hervormen.

De huishoudentoeslag zou de huidige zorgtoeslag, het kindgebonden budget, de huurtoeslag en een regeling voor ouderen vervangen. De uitwerking stuit echter op juridische problemen. De Belastingdienst is tot het oordeel gekomen dat de huishoudentoeslag 'dermate complex is dat dit voor grote problemen zorgt', schrijven de bewindslieden.

"Toevoeging van de huishoudentoeslag in de huidige vorm aan het huidige pakket van werkzaamheden van de Belastingdienst, leidt tot een onverantwoorde stijging van de continuïteitsrisico's ten aanzien van de belastingheffing en toeslagen." Daarom is besloten het plan voorlopig in de ijskast te zetten.

Het kabinet gaat nu op zoek naar alternatieven. Daarbij wordt ook gekeken naar het hervormen van het hele stelsel van toeslagen. Er was al wel een bezuiniging van 1,2 miljard euro ingeboekt. Ook daarvoor gaan Asscher en Wiebes op zoek naar een alternatieve dekking.