Normal_bejaarde_vrouw

In de periode tussen 2007 en 2013 is het aantal valincidenten bij thuiszorginstellingen licht gedaald, van ruim 12 procent naar 9,8 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Zorgbalans van het RIVM, zo meldt Gezondheidszorgbalans.

Bij 60 procent van de thuiszorgcliënten leidde een valincident in 2012 tot letsel. Ruim 40 procent van deze cliënten liep hierbij lichte gezondheidsklachten op en nog eens ruim 40 procent matige gezondheidsklachten, zoals snij- of schaafwonden. Bijna 18 procent liep ernstiger letsel op, zoals een heupfractuur.

Van de bewoners van instellingen voor 'wonen zorg en welzijn' kreeg 35 procent met een valincident te maken. Zo'n 68 procent hiervan liep hierbij lichte gezondheidsklachten op, 22 procent  kampte met matige klachten en vijf procent ondervond ernstig letsel als gevolge van de val.

Er bestaan diverse preventieve maatregelen tegen (herhaald) vallen of letsel als gevolg van vallen. Voorbeelden hiervan zijn aanpassingen in de woonomgeving, oefentherapie, toezicht en het geven van hoofd- of heupbeschermers. Valpreventieve maatregelen worden echter lang niet altijd toegepast. Uit de Zorgbalans blijkt wel dat instellingen in 2013 meer maatregelen hebben genomen om valincidenten te voorkomen dan in voorgaande jaren. Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd in de alarmering.

© Nationale Zorggids