Normal_copyright_stockfreeimages_dokter_huisarts

Hoe moeilijker de gezondheidsklachten bij bejaarde patiënten, hoe minder waardering zij hebben voor de huisarts. Dat is de uitkomst van een onderzoek van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC, zo meldt het Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).

De onderzoekers ondervroegen ruim 2664 tachtigers over vier gezondheidsdomeinen, te weten lichamelijk, functioneel, sociaal en psychologisch. Ook peilden ze de tevredenheid over de eigen huisarts. Bijna negen van de tien ouderen hadden geen klachten over hun huisarts, maar de ontevredenheid liep wel op naarmate er meer gezondheidsklachten waren. Het aandeel ontevreden patiënten liep op van 1 procent bij nul problemen naar 34 procent bij problemen in alle vier gezondheidsdomeinen. Het verband bleef bestaan als gecorrigeerd werd voor leeftijd en andere demografische factoren, maar ook na correctie voor het aantal gemelde ziekten.

Het is volgens de onderzoekers niet duidelijk of de onvrede voortkomt uit de gedachte dat de huisarts de klachten niet aankan, of dat de onvrede voortkomt uit de complexiteit van de klachten. Overigens werd er geen verband gevonden tussen onvrede over de huisarts en factoren als leeftijd, herkomst, opleidingsniveau of leefomstandigheden.

© Nationale Zorggids