Normal_justitia1

(Novum) - Het aantal ouderen in gevangenissen loopt snel op, terwijl het totale aantal gedetineerden juist daalt. Ruim vierduizend mensen van 50 jaar of ouder kwamen in 2012 in de cel terecht, een stijging van 8,3 procent ten opzichte van 2008. Dat blijkt uit cijfers van justitie die MAX Magazine heeft opgevraagd.

De oorzaak van de stijging is de vergrijzing en een hogere pakkans. Het aantal ouderen dat vastzit voor een misdrijf groeit naar verwachting van het Openbaar Ministerie tot achtduizend in 2020.

Hoogleraar forensische psychologie Karel Oei zegt in het blad, dat dinsdag verschijnt, dat het vooral gaat om lichte vergrijpen. "De functie hier is niet het geldelijk gewin, maar het creëren van nieuwe prikkels en doorbreken van de dagelijkse sleur."