Normal_tweede_kamer_stoel_den_haag_politiek

(Novum) - Het is nog steeds onduidelijk hoeveel geld het kabinet precies vrijmaakt voor de overheveling van de langdurige zorg en de jeugdzorg naar de gemeenten. Daarom moet het nog deze maand uitsluitsel geven over het exacte budget. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een dinsdag verschenen rapport.

De rekenkamer concludeert dat 'langzaam maar zeker' duidelijk wordt hoeveel geld gemeenten met ingang van 2015 krijgen. Maar 'gezien het krappe tijdpad' om de overheveling in goede banen te leiden moet het kabinet gemeenten nog deze maand uitsluitsel geven. Zo staat nog altijd een bedrag van 263 miljoen euro open waarvan niet duidelijk is hoe het precies wordt besteed. Daarnaast is van veel budgetten de exacte omvang niet duidelijk.

De Tweede Kamer stemde eind vorige maand in met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), nadat de Kamer eerder al akkoord was gegaan met de Jeugdwet. Door deze wetten worden de gemeenten vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor de zorg van thuiswonende ouderen, gehandicapten en alle zorg voor jongeren.

Door deze wijzigingen gaat de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) volledig op de schop. Veel gemeenten en zorginstellingen maken zich nog altijd zorgen, omdat ze niet weten waar ze precies aan toe zijn.

Volgens de rekenkamer is dit logischerwijs toe te schrijven aan de grote veranderingen in de zorg. Zo moeten ouderen in de toekomst vaker thuis blijven wonen. Dat betekent dat meer geld vrijkomt doordat plekken vrijvallen in zorginstellingen, maar tegelijkertijd moeten gemeentes meer geld uitgeven aan thuiszorg.

Onduidelijk is welke gevolgen dit precies heeft voor de budgetten. In een reactie heeft het kabinet al laten weten nog deze maand 'de zekerheid over het bedrag verder te kunnen vergroten'.

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman zegt geschrokken te zijn van de conclusies. "Gemeenten en zorginstellingen weten nog steeds niet hoeveel ze precies krijgen om hun taken uit te voeren", laat de politica weten. "Dat leidt ertoe dat instellingen op safe spelen, uitgaan van een negatief scenario en bijvoorbeeld jeugdzorgmedewerkers ontslaan. Daar worden mensen die zorg nodig hebben de dupe van."

Voortman wil dat het kabinet opheldering geeft en extra budget vrijmaakt om te voorkomen dat onnodige ontslagen vallen. Dat moet nog voor de zomer gebeuren, als de Eerste Kamer over de wet stemt.