Logo_vergrootglas_loep_vergroten_onderzoek

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op verpleeghuis Altingerhof in Beilen verlengd. Het verpleeghuis krijgt vijf maanden extra de tijd om noodzakelijke verbeteringen door te voeren.

Altingerhof is een verpleeghuis voor mensen met dementie en levert kortdurende en langdurige somatische zorg. In het verpleeghuis, dat onderdeel is van Stichting Icare, worden psychogeriatrische dagbehandelingen verzorgd waarbij ook thuiszorg wordt gegeven.

In november 2013 stelde de IGZ het verpleeghuis voor zes maanden onder verscherpt toezicht vanwege structurele tekortkomingen in de zorg, vooral op het gebied van medicatieveiligheid, cliëntendossiers, vrijheidsbeperking en deskundigheid en beschikbaarheid van personeel. De werkzaamheden en verantwoordelijkheden waren niet goed georganiseerd en men sprak elkaar niet aan op fouten. Inmiddels is op alle punten vooruitgang geboekt, volgens de inspectie. 

Omdat de verbeteringen die bij Altingerhof nodig zijn ook in alle andere locaties van de stichting Icare doorgevoerd moeten worden, duurt het proces langer. Daarnaast is er een reorganisatie gaande, hetgeen risico’s  kan opleveren voor de continuïteit van zorg. Daarom heeft de IGZ het verscherpt toezicht met vijf maanden verlengd.

© Nationale Zorggids