Logo verzekeraar Achmea

Achmea wil 5,4 miljoen euro terug van de failliete thuiszorgorganisatie Diakonie. De verzekeraar beticht Diakonie van fraude en heeft aangifte gedaan bij het Expertisecentrum Zorgfraude Bestrijding (EZB) van de overheid. Achmea bevestigt hiermee de uitspraken die het EO-programma Dit is de Dag in haar tv-uitzending van vanavond doet. Dit meldt de NOS. 

Eind vorig jaar constateerde Achmea tijdens controles dat de thuiszorgorganisatie mogelijk fraudeerde. Volgens de zorgverzekeraar zouden declaraties niet compleet zijn geweest en ook leek het erop dat er minder uren aan thuiszorg werd verleend dat het bedrijf in sommige gevallen in rekening bracht. Het contract met Diakonie werd opgezegd zodra de vermoedelijke fraude werd geconstateerd. Daarna ging de organisatie failliet. 
 
In de uitzending van Dit is de Dag van vanavond zullen oud-medewerkers van de instelling aan het woord komen. Zij zeggen dat de directie zorggeld heeft gebruikt voor privé-doelen. Achmea heeft te kennen gegeven dat zij door aangifte te doen hopen meer duidelijkheid te scheppen over de gang van zaken bij Diakonie. Bij het EZB werken meerdere verschillende organisaties samen. De verzekeraar heeft een claim van 5,4 miljoen euro ingediend bij de curator van Diakonie. 
 
© Nationale Zorggids