Normal_alzheimer

Door een betere bestrijding van de risicofactoren van hart- en vaatziekten kunnen tienduizenden gevallen van dementie in de komende jaren worden voorkomen. Dat meldt Alzheimer Nederland naar aanleiding van een onderzoek dat is verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

De auteurs van het artikel, waaronder Alzheimer Disease International (ADI), verwachten door goede preventiemaatregelen over twintig jaar drie tot twintig procent minder gevallen van dementie. ADI is de internationale koepelorganisatie met 83 leden waarvan ook Alzheimer Nederland lid is. Volgens directeur Gea Broekema-Procházka van Alzheimer Nederland gaat het in het meest positieve scenario om honderdduizend minder mensen met dementie. 'We kunnen met z'n allen, van individu tot zorgprofessional, verzekeraar en overheid iets doen tegen dementie. Dat is hoopvol. Dementie is daarmee niet de wereld uit. Bij lange na niet zelfs. Dat biedt ook kansen. Ieder effect, hoe klein het ook mag lijken, heeft effect op de gezondheid van duizenden mensen. Bovendien is preventie veel goedkoper dan de zorg voor mensen met dementie.'

Voor een effectieve preventie is een brede aanpak nodig, hetgeen in de praktijk niet zo eenvoudig is. Broekema-Procházka: 'De auteurs geven terecht aan dat preventie niet iets is wat vanzelf of gemakkelijk gebeurt. Nieuwe richtlijnen en betere samenwerking tussen overheid, gezondheidsprofessionals, experts en onderzoekers zijn hard nodig.' Dementie is een sluipende ziekte, waarbij de schade aan de hersenen zich gedurende het hele leven ontwikkelt. Daarom moet er breed beleid komen om de risicofactoren van dementie (en andere niet overdraagbare aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten) te verkleinen. Het gaat dan onder andere om roken, een ongezond eetpatroon, te weinig lichaamsbeweging en overmatig alcoholgebruik. Dit vermindert het aantal gevallen van hoge bloeddruk, hoog cholesterol, overgewicht en diabetes. Dit zijn stuk voor stuk belangrijke risicofactoren van dementie.

In het artikel wordt gepleit voor meer onderzoek, wat door de directeur van Alzheimer Nederland wordt onderschreven. Volgens haar blijft het onderzoek naar dementie ondanks enkele goede initiatieven een ondergeschoven kindje in Nederland, terwijl dementie de volksziekte is met de grootste ziektelast en de hoogste zorgkosten. Broekema-Procházka: 'Onderzoek is het enige dat echt werkt tegen gezondheidsproblemen. Kijk bijvoorbeeld naar de enorme stappen op het gebied van kanker en aids. Dementie verdient dezelfde aandacht.'

© Nationale Zorggids