Een wollator

ZonMW, een organisatie die zich hard maakt voor financiering en stimulering van gezondheidsonderzoek, stelt 850 duizend euro beschikbaar voor projecten die een bredere toepassing van innovaties in de ouderenzorg realiseren. Het doel van de subsidie is de aangeboden hulp aan kwetsbare ouderen aantoonbaar verbeteren. Dit meldt Skipr. 

Onderwijsinstellingen en praktijkinstellingen die zich bezighouden met ouderenzorg kunnen een subsidieaanvraag indienen bij ZonMW. Dit kunnen zij doen door hun plannen aan de organisatie te presenteren. De deadline voor het indienen van de aanvraag is 10 juli. 
 
Alleen wanneer de deelnemende organisaties aan de financiering van het project meebetalen komen zij in aanmerking voor een subsidie. Een cofinanciering waarbij de indienende partijen gezamenlijk minimaal een derde van het bedrag betalen is een vereiste. Daarnaast mag de looptijd van het project niet langer dan twee jaar zijn.  
 
In oktober zal bekend worden gemaakt welke partijen de subsidie toegereikt krijgen om hun voorstel te realiseren. 
 
© Nationale Zorggids