Anna Reynvaan

Voorafgaand aan de jaarlijkse Anna Reynvaanlezing in de Amsterdamse Stadsschouwburg zijn gisteravond de jaarlijkse Anna Reynvaanprijzen uitgereikt aan verpleegkundigen voor het leveren van een bijdrage aan nieuwe ontwikkelingen in de patiëntenzorg. Dat meldt het Academisch Medisch Centrum (AMC).

De Wetenschapsprijs ging naar een programma van Math Gulpers (Universiteit Maastricht) dat een alternatief biedt voor fysiek beperkende maatregelen bij geriatrische patiënten. Met het programma kan het gebruik van een beperkende band voor psychogeriatrisch patiënten in 65 procent van de gevallen achterwege blijven, hetgeen leidt tot veel minder agressief gedrag, incontinentie en fysieke achteruitgang. Deze aanpak van Gulpers heeft inmiddels brede navolging gekregen in Nederland. Volgens de jury van de Wetenschapsprijs laat het programma zien 'dat op het gebied van de behandeling van psychogeriatrische patiënten nog aanzienlijke verbeteringen mogelijk zijn.'

De Praktijkprijs ging naar Barbara Stringer (GGZinGeest) voor het door haar ontwikkelde begeleidingsprogramma voor thuiswonende patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen. Het resultaat van deze verpleegkundige aanpak is dat het aantal (borderline) symptomen significant verminderde, de tevredenheid van patiënten en hun naasten toenam, de kwaliteit van de therapeutische relatie toenam en dat naasten zich minder overbelast voelden. Volgens de jury van de Praktijkprijs zijn deze samengestelde en meer complexe interventies binnen de psychiatrie recent in opkomst en doen ze een nieuw beroep op verpleegkundigen.

De Studentenprijs ging naar Lianne van Meijeren (Christelijke Hogeschool Ede) voor haar essay over de toepassing van 'shared decision making' bij buurtzorg. Het toepassen van gezamenlijke besluitvorming was tevens het thema van de lezing, die dit jaar verzorgd werd door professor Dawn Stacey, verpleegkundige en hoogleraar aan de School of Nursing van de Universiteit van Ottawa (Canada).

De Anna Reynvaanlezing wordt jaarlijks georganiseerd door het Academisch Medisch Centrum in samenwerking met het blad Bijzijn XL en de Hogeschool van Amsterdam. Met deze lezing, vernoemd naar een pionier van de Nederlandse verpleegkunde, willen de organisatoren verpleegkundigen de mogelijkheid geven om kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen in de patiëntenzorg.

© Nationale Zorggids