Normal_woningbouw_woning_huizen

Huurders van woningen, waarin bepaalde aanpassingen nodig zijn voor oudere bewoners, moeten zich niet te snel laten doorsturen naar de gemeente en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In veel gevallen ligt de verantwoordelijkheid voor het treffen van voorzieningen nu nog bij de verhuurder. Deze waarschuwing komt van de belangenorganisatie voor senioren, ANBO.

Woningcorporaties zijn als verhuurder verantwoordelijk voor het aanbieden van de zogeheten algemene gebruikelijke voorzieningen. Dat houdt in dat je als bewoner van een wooncomplex voor senioren mag verwachten dat het gebouw bijvoorbeeld geschikt is gemaakt voor minder mobiele bewoners. Zeker wanneer het gaat om aanpassingen om de toegankelijkheid van het gebouw te verbeteren, zoals een elektrische deuropener of een entree zonder drempels, is de verhuurder hiervoor zelf verantwoordelijk.

Naar aanleiding van een uitzending van VARA's Kassa, waarin mensen ten onrechte worden doorverwezen naar de gemeente voor de vergoeding van aanpassingen aan hun wooncomplex, waarschuwt ANBO huurders om zich niet met een kluitje in het riet te laten sturen. Aangezien de Wmo is bedoeld voor individuele hulp op maat, vallen voorzieningen die gebruikt kunnen worden door meerdere personen nu nog niet onder de Wmo.

Vanaf 1 januari 2015 worden er echter nieuwe regels van kracht en zullen algemene voorzieningen wél onder de nieuwe Wmo komen te vallen. Gemeenten zullen dan – vanwege de kosten – veel vaker een algemene voorziening laten aanbrengen dan een individuele maatwerkvoorziening. De gemeente is verplicht, tijdens het onderzoek of 'keukentafelgesprek', de cliënten te wijzen op de hoogte van de eventuele eigen bijdrage. Deze bijdrage is maximaal de kosten van de voorziening.

© Nationale Zorggids