Normal_eenzaam_ouderen_bejaard

De Nationale Eenzaamheid Prijs staat dit jaar in het teken van de zorg. Het uitreiken van de prijs is een initiatief van Coalitie Erbij, een nationaal samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties, kennisinstituten, belangenorganisaties en dienstverleners. 

Coalitie Erbij maakt zich sterk voor het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid en is op zoek naar inspirerende voorbeelden van activiteiten waarmee kan worden meegedongen naar de Nationale Eenzaamheid Prijs 2014.

Deelname aan de prijs is mogelijk voor bestaande activiteiten die specifiek worden uitgevoerd in of met de zorgsector, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Iedereen kan zijn activiteit indienen voor de Nationale Eenzaamheid Prijs: professionals en vrijwilligers, zorg- en welzijnsorganisaties, bedrijven en geïnteresseerde burgers.

'Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem dat voortdurend onder de aandacht moet worden gebracht. Er ligt een sterk verband tussen eenzaamheid en gezondheid. Mensen die langdurig van zorg afhankelijk zijn, hebben een groter risico op vereenzaming. Daarom roepen we zorginstellingen en zorgverleners op ons te vertellen hoe zij eenzaamheid tegen gaan', zegt Arie Ouwerkerk, directeur van Coalitie Erbij.

Activiteiten kunnen worden ingediend tot 1 augustus 2014. De inzendingen worden door een vakjury beoordeeld op basis van vastgestelde criteria als originaliteit, effectiviteit en kansen voor de lange termijn. Daarna kiest het publiek een winnaar uit drie genomineerden. De Nationale Eenzaamheid Prijs wordt uitgereikt door staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) op 25 september op het openingscongres van de Week tegen Eenzaamheid, die dit jaar is gepland in de week van 25 september tot en met 4 oktober.

© Nationale Zorggids