Normal_oudere_bejaard_eenzaam

De kans op het krijgen van dementie is tweeënhalf keer zo groot voor ouderen die cynisch zijn dan voor hun niet-cynische leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Oost-Finland. Cynisme is het denken dat anderen vooral uit egoïstische motieven handelen. Dit meldt Trouw naar aanleiding van een artikel in wetenschappelijke tijdschrift Neurology.

1449 ouderen met een gemiddelde leeftijd van 71 jaar namen deel aan het onderzoek. Hun cynisme werd vastgesteld aan de hand van vragenlijsten. Aan de hand van hun score werden ze ingeschaald als iemand met weinig, veel of een gemiddelde aan cynische trekjes. 
 
Daaruit kwam naar voren dat cynische ouderen ruim tweeënhalf keer meer kans hebben op het krijgen van dementie dan de niet-cynische ouderen. Daarbij werd rekening gehouden met de invloed van andere factoren die van invloed zijn op het krijgen van dementie, zoals een hoge bloeddruk of cholesterol. 
 
Er werd reeds eerder aangetoond dat cynisme gezondheidsklachten kan veroorzaken. Dit onderzoek, zo stelt onderzoekster Anna-Maija Tolppanen van de Finse universiteit, onderschrijft het idee dat levensinstelling en persoonlijkheid invloed hebben op de gezondheid. "Door te begrijpen hoe een persoonlijkheidskenmerk als cynisme de gezondheid beïnvloedt kunnen we meer inzicht krijgen in hoe wij die risico's kunnen verminderen."
 
Meer onderzoek is nodig om uit te vinden of het tegengaan van cynisme ook positieve gevolgen heeft voor de behandeling van dementie
 
© Nationale Zorggids