Normal_arm_blauweplek_ouderen_bejaarden

(Novum) - Het aantal meldingen van ouderenmishandeling is in 2013 opnieuw toegenomen. Er kwamen 1700 meldingen binnen, een stijging van 66 procent vergeleken met 2012. Dat blijkt uit cijfers die kennisinstituut Movisie heeft verzameld bij de Steunpunten Huiselijk Geweld. Vergeleken met 2010 is er zelfs sprake van een verdubbeling.

Vrouwen zijn veel vaker dan mannen het slachtoffer, blijkt uit de cijfers. Van meer dan 1300 meldingen is het geslacht bekend, hier is uit af te leiden dat 74 procent van de slachtoffers vrouw is. Vooral mensen in de leeftijdsgroep van 70 tot 80 jaar oud zijn de dupe. Het beeld is dat de thuiswonende, alleenstaande en vrouwelijke oudere het meeste risico loopt slachtoffer te worden van ouderenmishandeling, aldus Movisie.

Uit de registraties blijkt verder dat psychische mishandeling het meeste voorkomt (69 procent), vervolgens financieel misbruik (39 procent) en fysieke mishandeling (38 procent). Kinderen of kleinkinderen zijn in de meeste gevallen de boosdoeners, daarna komen de (ex-)partners.

De stijging is mede het gevolg van de invoering van de Wet verplichte meldcode en een publiekscampagne op televisie en radio waardoor professionals uit de gezondheidszorg, ggz, welzijn, onderwijs en burgers vaker ouderenmishandeling signaleren. Het aantal geregistreerde meldingen is echter 'nog steeds een fractie van het aantal daadwerkelijke gevallen van ouderenmishandeling', aldus Movisie.