Normal_inspectie_onderwijs_loep_controle

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heft het verscherpt toezicht op bij het Centrum voor wonen en welzijn Berkumstede in Zwolle. De locatie Berkumstede valt sinds 1 januari 2014 onder Stichting Driezorg en verleent met name zorg aan ouderen.

Bij Berkumstede is de kwaliteit van zorg zichtbaar verbeterd en heeft de bestuurder het verbetertraject goed geleid. Hierdoor heeft de inspectie voldoende vertrouwen in de verbeterkracht van deze organisatie.

De inspectie stelde Berkumstede in december 2013 voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht vanwege structurele tekortkomingen in de zorg. Tijdens een onaangekondigd bezoek in mei 2014 constateerde de inspectie dat er niet langer hoge risico’s aanwezig waren voor de medicatieveiligheid, de deskundigheid en inzet van personeel, vrijheidsbeperking en het sturen op kwaliteit en veiligheid.

© Nationale Zorggids