Logo_roessingh

Het Twentse revalidatiecentrum Roessingh introduceert vandaag het online platform WeHelpen. Met de website hoopt Roessingh in te spelen op de behoefte van revalidanten en hun naasten, die op zoek zijn naar extra hulp en begeleiding. Het online platform moet vorm geven aan het zogenoemde noaberschap (Twents voor nabuurschap of burenhulp) en informele zorg op een eigentijdse manier. Dat meldt Roessingh in een persbericht.

WeHelpen.nl is een online marktplaats voor vraag en aanbod van vrijwillige hulp binnen en buiten het bestaande netwerk van de revalidant. Het project wordt opgestart in samenwerking met andere partijen, waaronder zorgverzekeraar Menzis en de gemeente Enschede. Voor de gemeente Enschede is WeHelpen een waardevol hulpmiddel bij het op gang brengen van een actief burgernetwerk van vrijwilligers die hun steentje bijdragen aan de samenleving. Voor Menzis is het project een aanwinst voor de nazorg na revalidatie en als hulpmiddel om mantelzorgers te ontlasten.

Het online noaberschap sluit aan op de wijzigingen in de langdurige zorg (vanaf 2015), waarin mantelzorg en informele hulp erg belangrijk worden. In de overgang van een verzorgingsstaat naar een 'participatiesamenleving' gaan zelfregie, eigen kracht en participatie een steeds grotere rol spelen. Mensen zullen in de toekomst langer thuis blijven wonen. De kwaliteit van de langdurige zorg aan kwetsbare mensen wordt meer afhankelijk van de bijdrage van mantelzorgers en vrijwilligers.

© Nationale Zorggids