Normal_teamverband_team_werk

De samenwerking tussen de Limburgse gemeenten Nederweert, Leudal en Weert en de zorgaanbieders in Midden-Limburg West krijgt meer vorm. Vandaag tekenen de betrokken partijen een intentieverklaring voor drie proefprojecten met sociale wijkteams, zo meldt de gemeente Weert.

De proefprojecten vinden in het komende half jaar plaats in Ospel, Leudal West en in Weert-Centrum/Biest. Het doel van de proefprojecten is om ervaring op te doen met samenwerking in de wijk. Ieder proefproject ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en legt eigen accenten passend bij de sociale omgeving.

Zo gaat in Weert het initiatief ‘Het wordt druk in de wijk’ van start, waarin de nadruk wordt gelegd op het verbinden van (medische) zorg en welzijn. In de andere twee gemeenten zal onder meer worden geoefend met maatwerkvoorzieningen en een eigentijdse invulling van burenhulp.

Op basis van de evaluatie van de proefprojecten nemen de drie gemeenten besluiten over hoe ze verder zullen gaan met sociale wijkteams en gebiedsteams.

© Nationale Zorggids