Normal_normal_dementie_oudere_bejaarde_eenzaam

(Novum) - Bij een meldpunt voor tekortschietende zorg in verpleeghuizen zijn in drie weken tijd achttienhonderd meldingen binnengekomen van zorgmedewerkers. Door hoge werkdruk kan het zorgpersoneel niet de vereiste kwaliteit leveren, concludeert Abvakabo FNV zaterdag.

De bond zegt nu concrete afspraken te willen maken over het verlagen van de werkdruk in de cao voor verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg. Die onderhandelingen worden na een reeks acties weer geopend.

Zaterdag volgt eerst nog een actie in Utrecht. Dan komen honderden zorgmedewerkers naar de Jaarbeurs in Utrecht voor een ledenberaad en houden ze een mars door de stad. De bond vindt verder dat het kabinet een miljardenbezuiniging op de ouderenzorg moet heroverwegen.

De meldingen die de bond kreeg zouden vooral voortkomen uit een te hoge werkdruk. Zo gaven medewerkers aan dat patiënten te lang moeten wachten voor ze naar het toilet of de douche kunnen en te lang moeten doen met vervuild incontinentiemateriaal. Ook zou er te weinig tijd zijn om patiënten de nodige aandacht te geven en worden door de werkdruk medicatiefouten gemaakt.

Ook werd melding gedaan van bewoners die vaak al een jaar of langer niet buiten zijn geweest. Gaten in roosters leidden er bij een melder toe dat gedurende een weekeinde twee in plaats van de gebruikelijke vijf medewerkers vijftig bewoners moesten verzorgen.

De bond wijst op een onderzoek dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg eerder deze week naar buiten bracht. Daarin werd geconcludeerd dat in veel ouderenzorginstellingen de kwaliteit van zorg onder de maat is.