Normal_werk_werken_werkzoekende_baan_ontslag

Bedrijven zijn niet geneigd om mensen met een zwakke gezondheid of ouderen in dienst te nemen, omdat ze opdraaien voor het risico van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Vooral bij kleinere werkgevers blijkt het systeem van werkgeversrisico 'te goed' te werken. Hiervoor waarschuwde Kamerlid Pieter Heerma woensdag tijdens een debat met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken, zo meldt de Telegraaf.

Werkgevers moeten twee jaar lang het loon van een ziek personeelslid doorbetalen. Om dat te voorkomen, selecteren bedrijven steeds strenger 'aan de poort': ze nemen geen mensen meer aan met wie ze een risico lopen. Asscher verwees naar een onderzoek dat hij laat doen naar de knelpunten die bedrijven ervaren om personeel in dienst te nemen. Dat onderzoek is naar verwachting aan het eind van dit jaar af, aldus Asscher.

In hetzelfde debat vroegen Kamerleden aandacht voor de moeilijke positie op de arbeidsmarktpositie voor mensen die kanker hebben gehad. Deze groep komt moeilijk weer aan de slag en kunnen zich lastig verzekeren. D66 presenteerde afgelopen weekend een actieplan voor deze specifieke groep. Zij moeten onder meer gebruik kunnen maken van een speciale polis, waaruit de overheid een uitkering kan betalen als ze weer ziek worden. Asscher heeft toegezegd deze voorstellen nader te zullen bekijken.

© Nationale Zorggids