Normal_ouderenzorg453

Driekwart van de zorginstellingen verwacht komend jaar een daling in de omzet. De sterkste daling, van 4,8 procent, wordt verwacht in de  gehandicaptenzorg. 100 procent van de ggz-instellingen en 74 procent van de VVT-aanbieders verwacht daarnaast de zorginkoop deadline van de gemeenten niet te halen. Dit meldt Skipr. 

Dit blijkt uit de periodieke Financiële Zorgthermometer van de vereniging van zorgfinancials HEAD. Uit een peiling onder zorginstellingen blijkt dat het vertrouwen van de instellingen in het financiële resultaat zich momenteel op het laagste punt in drie jaar bevindt. De reële omzetverwachting, zo stelt HEAD, bevindt zich op 'een absoluut dieptepunt'. De budgetkorting die gepaard gaat met de overheveling van AWBZ naar de Wmo is de oorzaak van het zwart kijken. 
 
Omzet 
Alle betrokken instellingen verwachten komend jaar 4 tot bijna 5 procent van hun totale omzet te verliezen. De gehandicaptenzorg voorziet de grootste daling. Zij verwachten een omzetdaling van 4,8 procent en een krimp in de cliëntenpopulatie van 4,1 procent. In de sector verpleging, verzorging en thuiszorg wordt een gemiddelde omzetdaling van 4,4 procent geanticipeerd. Ook wordt er verwacht dat de cliëntenpopulatie met 2,7 procent afneemt. De ggz denkt 2,3 procent cliënten te verliezen en 3,9 procent minder omzet te maken. 
 
Deadline 
Er is een deadline gesteld voor wanneer de onderhandelingen met de gemeenten over zorginkoop afgerond moeten zijn. Acht op de tien zorginstellingen verwachten deze deadline van 1 oktober niet te halen. 74 procent van de VVT-aanbieders denkt de onderhandelingen niet op tijd te beëindigen. 85 procent van de gehandicaptenzorginstellingen denkt er hetzelfde over. Van de ggz-instellingen zegt 100 procent niet tijdig klaar te zijn.  
 
Ziekenhuizen
In tegenstelling tot de sectoren VVT, gehandicaptenzorg en ggz, zijn de verwachtingen van de ziekenhuissector relatief positief. Zij verwachten een omzetdaling van 0,3 procent, terwijl het aantal patiënten met 0,2 procent stijgt. 35 procent van de ziekenhuizen geeft aan klaar te zijn voor de invoering van integrale tarieven in 2015. Hun verwachting is dat de tarieven gemiddeld 0,8 procent dalen komend jaar. 
 
 Veel instellingen anticiperen op de slechte financiële resultaten door nu al op grote schaal personeel te ontslaan.
 
© Nationale Zorggids