Normal_14046632690011_1

(Novum) - 50Plus verzet zich hevig tegen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waar de Eerste Kamer komende week over stemt. De partij pleit in navolging van de FNV voor uitstel van minimaal een jaar en zoekt hiervoor steun bij senatoren van de PvdA. 50Plus-senator Jan Nagel denkt dat de wet 'zeer grote groepen onschuldige mensen onherstelbaar' zal raken en voorziet een 'tragische afloop'.

Gemeenten worden vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor een deel van de langdurige zorg, maar die overheveling verloopt volgens 50Plus 'zeer onzorgvuldig'. Onder ouderen bestaat veel onrust over de sluiting van verzorgingstehuizen en de 'afbraak' van de thuiszorg. Nagel vindt het het streven naar langer zelfstandig wonen op zich een goede zaak, 'maar dat dient goed voorbereid te worden'.

"Het is een onderwerp dat er zo inhakt", zegt Nagel zondag. "Ik daag de PvdA uit om het pleidooi van de FNV steunen. Ik zal vragen om een hoofdelijke stemming." De coalitiepartijen PvdA en VVD hebben zich eerder verzekerd van de steun van D66, ChristenUnie en SGP en hebben daarmee een meerderheid in de Eerste Kamer van 38 tegen 37.

De kwaliteit van de zorg is in het geding, zei FNV-voorzitter Ton Heerts dit weekend in De Telegraaf. "Er staan meer dan honderdduizend banen op de tocht. Zorg is nu nog een recht, straks wordt het een aalmoes van een wethouder."

Nagel doet hier nog een schepje bovenop. "Het wetsvoorstel is primair niet ingegeven door de wens naar een verbeterde zorg maar door de bezuinigingsdrift die het uit een kruising van de politici Rutte en Samson voortgekomen hobbelpaardje onder de bezielende zweepslag van opperstalspreekmeester Pechtold blind doet doordraven", staat in de tekst die hij maandagavond uitspreekt in de Eerste Kamer.

De PvdA en de FNV zijn de afgelopen jaren van elkaar vervreemd, zegt Nagel, die van 1977 tot 1983 in de Eerste Kamer zat voor de PvdA. Toch doet hij een dringend beroep op de sociaaldemocraten om het pleidooi van de 'vroeger bevriende vakbeweging' serieus te nemen.

Nagel kondigt een motie aan waarin wordt gepleit voor uitstel van de Wmo en vraagt de PvdA die te steunen. "Dit wetsvoorstel is een grote, oneerlijke ingreep. Tienduizenden zorgmedewerkers die hun baan zullen verliezen. Ouderen die hun plek kwijt raken in hun verzorgingstehuis. Gehandicapten en anderen die zorg nodig hebben en dat niet meer zullen krijgen. De onvermijdelijke chaos die er in vele gemeenten zal ontstaan. Voor mensen bij wie het hart nog steeds links tikt, moet het toch onmogelijk zijn hier voor te stemmen."

Één PvdA-stem kan genoeg zijn om het wetsvoorstel uit te stellen. "Ik hoop op een Duijvestein", zegt Nagel, verwijzend naar de PvdA-senator die eind vorig dreigde tegen het woonakkoord te stemmen. Het Eerste Kamerlid stemde er uiteindelijk overigens mee in.