Normal_zorg_studie_leerling_verpleging_verpleegkundige_student

Nu steeds meer zorgtaken onder de gemeenten zullen gaan vallen staat de rol van de wijkverpleegkundige opnieuw in de belangstelling. Wijkverpleegkundigen zullen een cruciale rol gaan spelen in de ondersteuning van de groeiende groep ouderen en chronisch zieken die zolang mogelijk in de eigen thuissituatie wil blijven wonen en functioneren. De Hogeschool Windesheim springt hierop in met het aanbieden van een nieuwe post-hbo opleiding wijkverpleegkundige.

In de nieuwe opleiding zal worden stilgestaan bij vragen als: Wat betekent het voor mijn werkzaamheden om steeds meer een beroep te doen op de eigen regie van de cliënt/patiënt en om de mantelzorgers meer te betrekken bij de zorg? Hoe gaat straks het indicatie stellen en het toewijzen van de zorg? Hoe worden gezondheidsproblemen goed gesignaleerd en keuzes voor effectieve preventieprogramma’s gemaakt? Hoe kunnen innovaties in de zorg doorgevoerd worden? Hoe ga ik om met dilemma’s en ethische vraagstukken?

In de post-hbo opleiding zal veel aandacht worden besteed aan het versterken van de positie van de wijkverpleegkundige. Onderwerpen als indiceren, preventie en het ondersteunen van zelfmanagement en participatie zullen uitgebreid aan bod komen. Daarnaast zal de opleiding gericht zijn op het versterken van de samenwerking met de huisartsen en sociale voorzieningen in de wijk. Ook is er aandacht voor onderwerpen als ondernemerschap en innovatie. Door de rem op de stijging van de zorgkosten zal de wijkverpleegkundige slimmer moeten gaan werken. De opleiding gaat in februari 2015 van start bij Windesheim.

© Nationale Zorggids