Kunst in het Universitair Medisch Centrum Groningen

Minister Bussemaker (OCW) stelt 4 jaar lang jaarlijks € 1,7 miljoen beschikbaar aan de 6 cultuurfondsen voor samenwerking met andere sectoren zoals welzijn, zorg en sport. Hiermee wil zij de positieve effecten van cultuur op het welzijn stimuleren.

Cultuur
Cultuur is belangrijk binnen de samenleving. Het is waardevol voor de maatschappij en de economie. 'Creativiteit en innovatie vanuit de cultuursector kunnen een rol spelen binnen maatschappelijke thema's zoals vergrijzing en verstedelijking', aldus minister Bussemaker. 'De aanwezigheid van cultuur zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen zich goed voelen in hun stad of wijk. Het gaat daarbij niet alleen om architectuur, maar ook om kunst buiten en in musea, en om aandacht voor de leefbaarheid.'
 
Voorbeelden van samenwerking
Er zijn al veel goede voorbeelden van samenwerking van de cultuursector met andere sectoren. Op de website  van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap staan meer dan 80 voorbeelden van initiatieven van de cultuursector om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken. En waar andere sectoren de kwaliteiten en ervaringen van de cultuursector gebruiken.
 
Subsidieperiode 2017-2020
Ook voor de volgende subsidieperiode wil minister Bussemaker samenwerking tussen de cultuursector en andere overheden en private partijen stimuleren. Bij de beoordeling van plannen van instellingen en fondsen worden voorstellen van samenwerking met andere sectoren meegenomen.
 
© Nationale Zorggids