Normal_hand__oud

Gemeenten in de regio Nijmegen hebben een plan gemaakt om misstanden bij de behandeling van ouderen te signaleren en aan te pakken. Voor de bestrijding van ouderenmishandeling wordt zo'n twee ton uitgetrokken. Dat meldt de Gelderlander.

Elk jaar worden in en rond Nijmegen duizenden ouderen slachtoffer van mishandeling waarbij lichamelijke, psychische en/of materiële schade wordt toegebracht. Naar schatting een op de twintig ouderen in de regio wordt mishandeld door partners, familie, huisvrienden of zorgverleners. Volgens de gemeenten is er meer bewustzijn nodig van het probleem, wat kan bijdragen aan het voorkomen van nieuwe gevallen van mishandeling.

Door GGD Gelderland Zuid en Stichting Moviera, hulpverlener bij huiselijk geweld, is een actieplan opgesteld waarin een belangrijke rol is weggelegd voor medewerkers in de zorg. Steunpunt Huiselijk Geweld, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties hebben toegezegd mee te zullen werken aan het plan.

© Nationale Zorggids