Normal_vumc_amsterdam_patienten_mailing

Mantelzorgers hebben behoefte aan iemand die ‘de weg kent’ en waarmee de verantwoordelijkheid voor de zorg aan ouderen gedeeld kan worden. Ook ouderen zelf hebben de behoefte aan één arts die de problematiek overziet en overal van op de hoogte is. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit onderzoek dat VUmc afdeling huisarts- en ouderengeneeskunde liet doen door Motivaction in het kader van haar 25-jarig bestaan van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde (GERION).

Het onderzoek van Motivaction richt zich op de wensen en behoeften van ouderen en hun mantelzorgers rond medische zorg/ondersteuning en de rol die de specialist ouderengeneeskunde hierin kan vervullen. Hoogleraar ouderengeneeskunde prof. Cees Hertogh: 'Zowel de ouderen zelf als de mantelzorgers hebben een grote behoefte aan medische ondersteuning bij complexe zorgvragen. Hier ligt een uitdaging voor de toekomst, die vraagt om een versterking van de eerste lijn door inzet van de specialist ouderengeneeskunde.'

Steeds meer ouderen met complexe problematiek die afhankelijk zijn van intensieve zorg blijven langer thuis wonen en zijn zo sterk afhankelijk van mantelzorgers. De ouderen krijgen te maken met veel verschillende zorgverleners, maar geven aan dat ze niet precies weten wie ze waarvoor kunnen benaderen. De specialist ouderengeneeskunde kan hierin een belangrijke rol spelen. Deze specialist heeft kennis van complexe ziektebeelden en de mogelijkheden van paramedische en psychosociale hulp.

Hertogh: 'De specialist ouderengeneeskunde kan bijdragen aan efficiëntere zorg. Veel mantelzorgers geven aan dat hun naaste vaak onterecht of ‘voor niets’ naar het ziekenhuis moet en/of onnodig veel medicijnen voorgeschreven krijgt. Ze zien ook dat zorgverleners onvoldoende samenwerken en ouderen vaak van het kastje naar de muur worden gestuurd. De specialist ouderengeneeskunde legt zich toe op behandeling in de eigen omgeving, waardoor onnodige ziekenhuisverwijzingen en –controles kunnen worden voorkomen en afgebouwd.'

© Nationale Zorggids