Normal_inspectie_onderwijs_loep_controle

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op Stichting Zorgplein Maaswaarden in Wijk en Aalburg opgeheven. De kwaliteit en veiligheid van zorg is sterk verbeterd.

De zorgaanbieder van thuis- en verpleeghuiszorg aan ouderen werd in maart 2014 voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld vanwege structurele tekortkomingen in de zorg. In de tussentijd is er veel verbeterd op het gebied van medicatieveiligheid. Daarnaast zijn de dossiers in orde gemaakt en heeft Stichting Zorgplein Maaswaarden de noodzakelijke stappen gezet om de aansturing van de organisatie te verbeteren.

Gezien de huidige inzet van het bestuur, de raad van toezicht en de medewerkers heeft de inspectie voldoende vertrouwen in de zorgverlening van Stichting Zorgplein Maaswaarden om het verscherpt toezicht op te heffen. De inspectie blijft de vorderingen volgen om te zien of de verbeteringen worden vastgehouden.

© Nationale Zorggids