Logo_cli_ntenbelang_amsterdam

Thuiszorgorganisaties plannen slecht en zijn niet goed bereikbaar. Dat wordt duidelijk uit de meldactie die in het voorjaar door Cliëntenbelang Amsterdam werd gestart om te horen hoe het staat met de kwaliteit van thuiszorg in Amsterdam. Dat meldt Cliëntenbelang Amsterdam.

Cliënten zien graag vaste medewerkers die goed zijn opgeleid en over voldoende kennis beschikken over hun ziekte en beperkingen. Uit de meldactie komt naar voren dat cliënten blij met het bestaan van de thuiszorg, maar dat er zeker verbetering mogelijk is. Veel meldingen gaan over wisselende medewerkers en de problemen die hierdoor kunnen ontstaan in de planning. Het komt regelmatig voor dat thuiszorgmedewerkers niet op het afgesproken tijdstip of zelfs helemaal niet komen.

Het niet of te laat komen van thuiszorgmedewerkers vindt Cliëntenbelang onacceptabel. Voor mensen met een beperking is het plannen van hun dagelijkse leven een grotere uitdaging dan voor gezonde mensen. Om te kunnen participeren en activiteiten te plannen zijn ze afhankelijk van de thuiszorg. Als de medewerker het laat afweten of op onregelmatige tijden komt, kunnen cliënten hun afspraken en verplichtingen buitenshuis niet nakomen. Bij de planning moeten thuiszorgorganisaties hier scherper op letten.

Verder melden cliënten dat zij vooraf niet worden geïnformeerd over welke medewerker langs zal komen. Zeker wanneer medewerkers in zulke gevallen geen legitimatie bij zich hebben, voelen cliënten zich hierdoor onveilig. Cliëntenbelang zou daarom graag zien dat alle medewerkers zich kunnen legitimeren. Daarnaast roept de belangenbehartiger alle betrokken partijen – thuiszorgorganisaties, gemeente, politie, cliënten, mantelzorgers, buren – op om samen effectieve maatregelen te nemen en zo de veiligheid van kwetsbare cliënten te beschermen.

© Nationale Zorggids