Logo_mezzo

Mantelzorgers die besluiten om minder te gaan werken zodat zij voor naasten kunnen zorgen, maken hierdoor een enorme inkomensval. Degenen met een modaal inkomen gaan er maandelijks ruim 1.100 euro op achteruit, zo blijkt uit een berekening van het Nibud. De berekening werd gemaakt in opdracht van de vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg Mezzo.

Volgens Mezzo legt de participatiesamenleving een druk op mantelzorgers om meer zorgtaken op zich te nemen. In de berekende situaties blijken de financiële gevolgen het grootst voor mantelzorgers die in de knel zitten tussen baan, gezin en zorg voor ouders. Doordat de toegang tot het verpleeghuis wordt beperkt zullen zij vaker voor hun naasten zorgen en dit ook langer moeten volhouden. Mantelzorgers die er niet in slagen om alle ballen in de lucht te houden, zullen noodgedwongen besluiten om minder te gaan werken of zelfs te stoppen met werken, vreest Mezzo.

Hiermee valt niet alleen het inkomen weg, maar ook de eventuele vergoedingen voor reiskosten en kinderopvang. Dit alles kan voor mensen met een modaal inkomen leiden tot een totaal verlies van 1176 euro per maand. Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo: 'Er ontstaat een ongezonde situatie wanneer een mantelzorger onder morele druk minder moet gaan werken. Op zo'n moment dreigt overbelasting. Dit onderzoek laat zien dat minder werken of stoppen met werken niet de oplossing is van het probleem, maar het probleem juist vergroot. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Zij kunnen deze emotionele en financiële vicieuze cirkel van mantelzorgers doorbreken door mantelzorgers in een eerder stadium te ondersteunen en niet pas als het water hun aan de lippen staat. Juist wanneer er in een vroeg stadium professionele zorg wordt ingezet kunnen mantelzorgers blijven werken én langdurig zorgen. Op de lange termijn is dat de meest gezonde situatie voor alle betrokken partijen.'

© Nationale Zorggids