Normal_mantelzorg_mantelzorger_ouderen_vgz_youtube_still

De informele zorg is onvervangbaar. Het verhoogt de kwaliteit van leven van cliënten en vult professionele zorgverlening op een unieke manier aan. Dat zei staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) tijdens het in ontvangst nemen van de toekomstagenda van de informele zorg en ondersteuning.

Van Rijn: 'Mantelzorgers en vrijwilligers verhogen de kwaliteit van leven op een manier die we - ondanks alle zorg die in Nederland kunnen organiseren - op geen enkele manier kunnen vervangen. De kus van een naaste, de aandacht van een bekende, het is van zo veel waarde.'

Volgens de staatssecretaris vormt het vergroten van de onderlinge betrokkenheid in de samenleving samen met het verbeteren van de kwaliteit en de houdbaarheid hét motief van de hervorming van de langdurige zorg. Informele zorg komt altijd in aanvulling op, maar nooit in plaats van professionele zorg. Het is nooit verplicht, aldus van Rijn.

Bij de totstandkoming van de agenda werkte het ministerie samen met VNG en de organisaties voor vrijwilligers en mantelzorgers (Mezzo, de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), Het Rode Kruis, Kerk in Actie, Humanitas, Present, de Zonnebloem, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ Nederland), en MEE Nederland), de aanbieders van zorg (GGZ Nederland, MOgroep, BTN, VGN, Actiz) en de organisaties van professionele zorg (VenVN, LHV, Verenso en NVMW).

© Nationale Zorggids