Normal_rolstoel_hand_ouderen_bejaarden

De Limburgse gemeente Venray biedt in 2015 samen met zorgverzekeraar VGZ een nieuwe collectieve ziektekostenverzekering aan. De verzekering is bedoeld voor mensen met een laag inkomen die vanwege een chronische ziekte, handicap of beperking veel extra zorgkosten hebben. De verzekering dekt zo’n negentig procent van de meest voorkomende meerkosten waarmee chronisch zieken te maken krijgen. Dat meldt de gemeente Venray.

De collectieve ziektekostenverzekering is bedoeld voor chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot maximaal 120 procent van de bijstandsnorm. De gemeente verstrekt aan de verzekerden een bijdrage in de premie van twintig euro per maand. De definitieve hoogte van de premie wordt in oktober 2014 door VGZ bekend gemaakt.

De nieuwe verzekering komt in de plaats van twee landelijke regelingen die zijn afgeschaft, namelijk de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie voor het eigen risico van de zorgverzekering (CER). Vanaf 2015 zal ook de gemeentelijke regeling ouderen, chronisch zieken en gehandicapten verdwijnen.

© Nationale Zorggids