Logo_logo_vumc

In Nederland is veel meer aandacht nodig voor een groeiende groep jonge mensen, die aan dementie leidt. Dat zei prof. dr. Philip Scheltens, directeur van VUmc Alzheimer Centrum, vandaag in een toespraak op de AEX Effectenbeurs, waar hij vanmorgen de gong sloeg ter gelegenheid van de viering van de jaarlijkse Wereld Alzheimer Dag. Dit meldt VUmc.

Ongeveer een kwart miljoen mensen lijdt aan dementie. Naar schatting zijn daarvan zo’n 20.000 mensen jonger dan 65 jaar. Hun aantal groeit en de diagnose bij hen wordt vaak gemist vanwege onbekendheid. De jonge patiënt met dementie vereist een andere behandeling dan de oudere patiënt omdat de ziekte zich bij hen vaak agressiever voordoet en veelal niet begint met de bekende geheugenproblemen zoals dat bij ouderen wordt gezien. Dementie op jonge leeftijd kent vele verschijningsvormen en verschilt in veel opzichten van dementie bij ouderen. Het wetenschappelijk onderzoek bij deze ‘pure’ vormen van dementie levert onschatbare kennis op voor de behandeling van dementie op oudere leeftijd.

Scheltens bepleitte voor jong dementerenden ook een andere zorg en begeleiding omdat deze groep in een andere fase van het leven verkeert. Ze zitten veelal midden in hun carrière en hebben vaak opgroeiende kinderen. Het betekent een individuele inkomstenderving en kost daarmee ook de maatschappij veel geld. Scheltens rekende vanmorgen in zijn toespraak op de AEX voor dat met de jong dementerenden op jaarbasis een bruto loonsom van ongeveer 640 miljoen euro is gemoeid. ‘Gemiddeld lijdt een patiënt 5-10 jaar aan dementie. We praten dus snel over een veelvoud van 640 miljoen aan ziektegeld-uitkeringen als gevolg van dementie’, aldus Scheltens.

Omdat jong dementerenden een andere behandeling en begeleiding nodig hebben dan oudere patiënten, besteedt het VUmc Alzheimercentrum al jaren aandacht aan deze groep en is op dit gebied Nationaal Referentiecentrum. Meer onderzoek is nodig om juist deze groep patiënten, bij wie de ziekte een grote impact heeft, een betere toekomst te bieden. Scheltens sprak de hoop uit dat zorgverzekeraars, bedrijven en overheden samen met VUmc Alzheimercentrum ‘een brede coalitie vormen nodig om de diagnostiek, behandeling en hopelijk ooit genezing van jong dementerenden binnen bereik te brengen’.

© Nationale Zorggids