Logo_cli_ntenbelang_amsterdam

Overleg tussen Cliëntenbelang Amsterdam en de gemeente Amsterdam heeft ertoe geleid dat de gemeente beter communiceert met gebruikers van rolstoelen en scootmobielen. Aanleiding voor het overleg waren signalen van verontruste cliënten die een brief hadden ontvangen waarin werd aangekondigd dat hun voorziening zouden worden vervangen, zonder duidelijke uitleg over de reden. Cliënten kregen slechts zeven dagen de tijd om op de brief te reageren, zo meldt Cliëntenbelang Amsterdam.

Cliëntenbelang ging met de gemeente in gesprek om duidelijk te maken wat het effect van deze brief op cliënten is. Voor hen brengt de vervanging van hun rolstoel of scootmobiel veel onrust en onzekerheid met zich mee. Ze weten niet of ze bij een andere leverancier een hulpmiddel kunnen krijgen dat even goed is afgestemd op hun persoonlijke situatie. Medewerkers van de Wmo-helpdesk konden de vragen van cliënten over deze brief niet beantwoorden.

De belangrijkste verbetering in de communicatie is dat de gemeente nu duidelijk uitlegt dat de cliënt zelf kan kiezen of deze het huidige hulpmiddel wil houden, of akkoord gaat met vervanging door een andere leverancier. De medewerkers van de Wmo-helpdesk hebben inmiddels heldere instructies gekregen, zodat ze de vragen van cliënten beter kunnen beantwoorden, of kunnen toezeggen dat een deskundige medewerker terugbelt. Verder krijgen cliënten in het vervolg meer informatie over wat ze kunnen doen met klachten over hun leverancier. Ook krijgen zij nu drie weken de tijd (in plaats van zeven dagen) om een beslissing te nemen. Daarmee krijgen ze de gelegenheid om zich te laten informeren over de mogelijkheden, zodat ze een weloverwogen besluit kunnen nemen.

Cliëntenbelang is blij dat de gemeente de kritiek heeft opgepakt en hoopt dat de problemen nu tot het verleden behoren. Vragen of klachten kunnen bij het Meldpunt worden gemeld van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 - 14.00 uur op (020) 57 77 999 of via meldpunt@clientenbelangamsterdam.nl.

© Nationale Zorggids