Normal_depressie_verdrietig_ongelukkig

Wat moet je doen als je merkt dat patiënten of cliënten zich niet veilig voelen of niet veilig zijn door het gedrag van professionals of vrijwilligers? Daarover gaat de Leidraad Veilige Zorgrelatie die vandaag is gepresenteerd op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De leidraad is ontwikkeld in opdracht van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in het kader van het Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’. De praktische adviezen hebben echter niet alleen betrekking op de ouderenzorg maar op alle zorg waar sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen cliënt en medewerker: zoals gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en ook maatschappelijke ondersteuning.

Slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag en mishandeling in de zorg zijn vaak bang om er over te praten of het te melden door hun afhankelijkheid van de daders. De nieuwe leidraad is bedoeld om die taboesfeer te doorbreken zodat mensen zich veilig voelen en veilig zijn. Ook staan er gerichte adviezen in over hoe kan worden omgegaan met geweld in de zorgrelatie door professionals en vrijwilligers. Meer informatie over de leidraad staat op www.veiligezorgrelatie.nl.

© Nationale Zorggids