Normal_online_computer_internet

Het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG), Lareb, RIVM en Zorginstituut Nederland gaan nog intensiever samenwerken om betrouwbare geneesmiddeleninformatie beter toegankelijk te maken voor de gebruiker. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Nederland kent de zogenoemde Geneesmiddelenketen, die bestaat uit verschillende organisaties met elk eigen taken en verantwoordelijkheden. Hiertoe behoren het Agentschap College ter beoordeling van geneesmiddelen (aCBG), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), het Nederlands bijwerkingencentrum Lareb, de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), het ministerie van VWS en het RIVM.

De geneesmiddelenketen is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van veilige en effectieve geneesmiddelen, maar ook voor goede en betrouwbare informatie over geneesmiddelen. Op dit moment is die informatie versnipperd beschikbaar over verschillende websites. Het RIVM heeft daarom in kaart gebracht hoe deze websites aan elkaar kunnen worden gekoppeld en welke acties daarvoor nodig zijn. Op die manier wordt de beschikbare informatie over geneesmiddelen beter toegankelijk gemaakt voor professionals. De koppeling van de websites zal naar verwachting in het voorjaar 2015 zijn gerealiseerd.

© Nationale Zorggids