Normal_congreszaal

Ton Bakker, lector ‘Functiebehoud bij Ouderen in Levensloopperspectief’ bij Hogeschool Rotterdam, houdt op 9 oktober zijn openbare les. Dan presenteert hij zijn visie op huidige en toekomstige preventie- en behandelingsmogelijkheden binnen de gezondheidszorg gedurende de levensloop, gericht op functiebehoud van kwetsbare ouderen. Volgens Bakker is een structurele verbetering in ouderzorg nodig en ligt de oplossing voor het terugdringen van functieverlies in de gecombineerde verbetering van drie sterk onderling samenhangende factoren, namelijk de financieringsstructuur, de opleiding van professionals en de samenwerking binnen de zorg.

 
In 2030 zijn er een miljoen kwetsbare ouderen in Nederland. Hun zelfstandigheid en autonomie worden bedreigd door een veelal progressieve opeenstapeling van functieproblemen. Deze problemen manifesteren zich vooral op het lichamelijke, psychische en sociale vlak. Door preventie en beperking van functieverlies kunnen ouderen langer zelfstandig blijven. Aandacht voor functieverlies is bovendien actueel met het oog op de kostenstijgingen in de langdurige zorg. 
 
Ton Bakker stelt dat de gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen een ingrijpende structurele verbetering nodig heeft. Zowel in de dagelijkse uitvoering van de praktijk, maar ook in het opleiden van professionals en de huidige fragmenterende financieringsstructuur. Bakker pleit voor populatiefinanciering en een integrale en intensieve samenwerking tussen professionals, docenten, onderzoekers, zorgverzekeraars en gemeenten. Bakker: “Het hoofddoel van een dergelijke samenwerking is het vanuit levensloop-perspectief bevorderen van een ‘Waar Leven’ voor de kwetsbare ouderen. Een ‘Waar Leven’ is gericht op zelfstandig en autonoom ouder worden door het maken van wijze keuzen (gebaseerd op wetenschappelijke inzichten) door het gehele leven heen. Zo verminderen we het aantal kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen en bevorderen we een vitale ouderdom. Ik wil hier met mijn lectoraat een bevorderende en katalyserende rol in spelen om dit interactieve proces te bevorderen.” 

Naast Bakker zullen onder andere ook een huisarts, verzekeraar en wethouder spreken. 

De openbare les vindt plaats bij de Hogeschool Rotterdam, Kralingse Zoom 91 in ruimte KZ.A0.120 van 14.00 tot 16.30 uur.
 
© Nationale Zorggids