Logo_logo_abvakabofnv

Thuiszorg-medewerkers uit Walcheren zijn bezorgd dat hun cliënten per 1 januari 2015 hun zorg niet meer kunnen betalen. Per deze datum gaan de zorgtaken over van de overheid naar de gemeente. Dit heeft landelijk al tot vele ontslagen geleid en vele zorgbehoevenden dreigen hun zorg te verliezen. Ook in Walcheren is deze problematiek schrijnend. Dat meldt Abvakabo FNV.

De medewerkers van zorginstelling Zorgstroom en (andere) FNV-leden roepen burgemeesters, wethouders en politieke partijen in Zeeland op om met hun claim op de extra middelen, die het kabinet op Prinsjesdag heeft toegezegd, te zorgen dat de banen bij Zorgstroom en andere Zeeuwse zorginstellingen behouden blijven.

Zorgstroom heeft aangekondigd dat 70 huishoudelijke hulpen met een vaste baan, 75 hulpen met een tijdelijke functie en ruim 500 alfahulpen hun werk gaan verliezen per 1 januari 2015.
Tijdens een bijeenkomst op donderdag 9 oktober hadden de aanwezigen geen goed woord over voor de schijnconstructie ‘Zeeuws Schoon’, waarin de met ontslag bedreigde huishoudelijke hulpen van Zorgstroom terecht zouden komen. Deze constructie heeft veel slechtere arbeidsvoorwaarden, geen pensioen en geen sociale zekerheid. De FNV onderzoekt de mogelijkheden om iets te doen tegen de alfahulpconstructies

© Nationale Zorggids