Logo_download

Welzijnsorganisatie Synthese krijgt 1,2 miljoen euro subsidie voor het jaar 2015. Dat is minder dan voorgaande jaren. Het Venrayse college van B en W vraagt om een andere werkwijze van de welzijnsorganisatie. Het accent ligt op het ondersteunen van initiatieven en de zelfredzaamheid van inwoners. 

Wethouder Lucien Peeters: “Dit jaar hebben we intensief met Synthese gesproken over een nieuwe werkwijze die meer is afgestemd op de veranderende rol van de overheid. Dit heeft geleid tot een andere vraagstelling vanuit de gemeente en een ander aanbod vanuit Synthese. Het gaat hierbij meer om het resultaat en minder om de producten.”
 
De gemeente Venray wil inwoners meer en meer faciliteren om gesignaleerde problemen zelf aan te pakken. Door de subsidie aan Synthese voor de komende twee jaar te verlagen, komt een budget beschikbaar voor de ondersteuning van wijken en dorpen bij het realiseren van hun initiatieven. Inwoners bepalen zelf met welke ondersteuning zij het meest geholpen zijn. Synthese kan één van de partijen zijn die deze ondersteuning levert. 
 
Synthese zet zich komend jaar ook in voor de ondersteuning van mantelzorgers, die een steeds belangrijkere rol krijgen in onze samenleving. Daarnaast stimuleert Synthese meer mensen tot vrijwilligerswerk en gaat zij de vrijwilligers hierbij ondersteunen. De werkzaamheden die Match nu uitvoert, worden verwerkt in de dienstverlening van Synthese. Het signaleren en ondersteunen van inwoners in een kwetsbare positie is ook een taak van Synthese. En tot slot de ondersteuning en motivering van jongeren om te participeren in de samenleving.
 
© Nationale Zorggids